• 1.
 • 2.
 • 3.
  • Nancy Astor
  • Secretary - Principal
  • nastor@sd27j.net
  • 720-685-7555
 • 4.
 • 5.
  • Melissa Hewitt
  • Kindergarten Teacher
  • mhewitt@sd27j.net
  • 720-685-7557
 • 6.
 • 7.
  • Kathleen Franco
  • Kindergarten Teacher
  • kfranco@sd27j.net
  • 720-685-7597
 • 8.
 • 9.
  • Cynthia Janeway
  • Fifth Grade Teacher
  • cjaneway@sd27j.net
  • 720-685-7561
 • 10.
 • 11.
 • 12.
  • Rosalind Lowen
  • Third Grade Teacher
  • rlowen@sd27j.net
  • 720-685-7559
 • 13.
 • 14.
 • 15.
  • Sherry Krenek
  • Second Grade Teacher
  • skrenek@sd27j.net
  • 720-685-7562
 • 16.
  • Denise Kasza
  • Second Grade Teacher
  • dkasza@sd27j.net
  • 720-685-7582
 • 17.
  • Amanda Blake
  • Second Grade Teacher
  • ablake@sd27j.net
  • 720-685-7560
 • 18.
  • Mika Segura
  • Second Grade Teacher
  • msegura@sd27j.net
  • 720-685-7566
 • 19.
  • Tracey Grovum
  • Third Grade Teacher
  • tgrovum@sd27j.net
  • 720-685-7591
 • 20.
 • 21.
  • Jeff Ward
  • Third Grade Teacher
  • jward@sd27j.net
  • 720-685-7594
 • 22.
  • Danielle Causby
  • First Grade Teacher
  • dcausby@sd27j.net
  • 720-685-7573
 • 23.
  • Sandra Fuller
  • Fourth Grade Teacher
  • sfuller@sd27j.net
  • 720-685-7565
 • 24.
  • Jolene Manes
  • Fourth Grade Teacher
  • jmanes@sd27j.net
  • 720-685-7583
 • 25.
  • Tamara Cooper
  • Third Grade Teacher
  • tcooper@sd27j.net
  • 720-685-7673
 • 26.
  • Shannon Montoya
  • Fourth Grade Teacher
  • smontoya@sd27j.net
  • 720-685-7580
 • 27.
 • 28.
  • Michele McCown
  • Music (Vocal) Teacher
  • mmccown@sd27j.net
  • 720-685-7577
 • 29.
  • Marnie Heil
  • Literacy Resource Coach
  • mheil@sd27j.net
  • 720-685-7586
 • 30.
  • TBA
  • Library Paraprofessional
  • @sd27j.net
  • 720-685-7575
 • 31.
  • Caryn Johnson
  • Preschool Group Leader
  • cjohnson@sd27j.net
  • 720-685-7569
 • 32.
  • Paula Chalmers
  • Health Para/Instructional Tech
  • pchalmers@sd27j.net
  • 720-685-7550
 • 33.
 • 34.
  • Amber Pelster
  • Kindergarten Teacher (PM)
  • apelster@sd27j.net
  • 720-685-7596
 • 35.
  • Nicole Martin
  • Early Childhood Teacher - Second Creek
  • nmartin@sd27j.net
  • 720-685-7569
 • 36.
  • Robert Stocker
  • Special Education Teacher - SSN
  • rstocker@sd27j.net
  • 720-685-7672
 • 37.
  • Joelle Rhodvin
  • Special Education Teacher - MM
  • jrhodvin@sd27j.net
  • 720-685-7586
 • 38.
 • 39.
 • 40.
  • Stacey Kruse
  • Preschool Group Leader
  • skruse@sd27j.net
  • 720-685-7587
 • 41.
  • Veronica Raygoza
  • Kindergarten Para - ECARE
  • vraygoza@sd27j.net
  • 720-685-7555
 • 42.
  • Shawna Johnson
  • Special Ed Paraprofessional - SSN
  • sjohnson@sd27j.net
  • 720-685-7555
 • 43.
  • Katie Sulley
  • Kitchen Manager - Second Creek
  • ksulley@sd27j.net
  • 720-685-7599
 • 44.
  • Michelle Sainz
  • Fifth Grade Teacher
  • msainz@sd27j.net
  • 720-685-7571
 • 45.
  • Shannon Montoya
  • Fourth Grade Teacher
  • smontoya@sd27j.net
  • 720-685-7581
 • 46.
  • Michelle Arnold
  • Kindergarten Paraprofessional
  • marnold@sd27j.net
  • 720-685-7550
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
  • Jordan Roy
  • 4th Grade Teacher
  • eroy@sd27j.net
  • 720 685 7586
 • 51.
  • Ruth Gravenow
  • Special Education Teacher - Mild/Moderate
  • rgravenow@sd27j.net
  • 720-685-7570
 • 52.
  • Angal Marquez
  • Kindergarten Paraprofessional
  • amarquez@sd27j.net
  • 720-685-7555